Проекти

Щедрият вторник

Щедрият вторник

Ученически кът за позитивно междучасие в НУ 'Яне Сандански', Разлог

Научи повече
"Abeilles menacées... Planète en danger ! " "Пчелите застрашени ... Планетата в опасност!"

"Abeilles menacées... Planète en danger ! " "Пчелите застрашени ... Планетата в опасност!"

Европейски проект с училища партньори от Франция, Италия, Испания, Румъния

Научи повече