Обществен съвет

Обща информация

Обща информация за обществен съвет.

Надя Самарджиева – председател родители - титуляр

Катя Полежанова – член родители - титуляр

Гергана Бучкова - член родители - титуляр

Цветелина Тумбева – член родители - титуляр

Нина Кисова – член финансиращ орган - титуляр