Обществен съвет

Обща информация

Общесдтвен съвен на НУ "Яне Сандански, гр. Разлог, избран на 15.12.2022 г.

Димитър Тренчев - председател родители - титуляр

Боряна Георгиева – член родители - титуляр

Гергана Палева - член родители - титуляр

Венера Фарфарова – член родители - титуляр

Тодор Дамянов – член финансиращ орган - титуляр

 

Ася Коюмджиева – чрен родители - резерва

Христина Будина – член родители - резерва

Цветелина Рачева – член финансиращ орган - резерваРезултати от избора на обществен съвет към СУ "Име на учебното заведение"

Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст.

Научи повече