Обществен съвет

Обща информация

Обща информация за обществен съвет.

Мариана Камбурова – председател родители kataleq092@abv.bg 08951236682016 титуляр

Величка Бозова – член родители vili_bozova@abv.bg 08887578412016 титуляр

Мария Лачинова - член родители la4inova@abv.bg 08985505512016 титуляр

Мирян Тончев – член родители jesusverem@gmail.com 08935158172016 титуляр

Нина Кисова – член финансиращ органnina kisova@abv.bg 08873115472016 титуляр

Десислава Калоянова – член родители desi_kaloynova@abv.bg 08934392902016 заместник