Паралелки

I А

I А

Класен ръководител Мария Любина-Василева

Научи повече
II А

II А

Кл. ръководител: Румяна Зарева

Научи повече
II Б

II Б

Класен ръководител: Катерина Пахова

Научи повече
III А

III А

Кл. ръководител: Мариана Кърджиева

Научи повече
III Б

III Б

Кл. ръководител: Марияна Джингарова

Научи повече
IV А

IV А

Кл. ръководител: Райна Лачинова

Научи повече