За нас

За нас

Начално училище "Яне Сандански" град Разлог е самостоятелно начално училище.

В училището се учат деца  на възраст от 6 до 11 години, разпределени в паралелки от I до IV клас, в четири класа по две паралелки.

Училището разполага със самостоятелна, обновена и модернизирана двуетажна сграда, състояща се от осем класни стаи, компютърен кабинет, физкултурен салон, кабинет на директора, учителска стая, стая за обслужващия персонал, столова и училищна бибилиотека.

 

История

Начално училище "Яне Сандански" е открито на 08.ХI.1948 г., когато новопостроената сграда за първи път отваря врати за учениците. На училищната сграда през годините са правени разширявания и ремонти. На 15.IХ.1975 г. е завършено разширение, с което са пристроени още 4 класни стаи, по две на всеки етаж. През 1978 г. в училището е изработено парно отопление. От 1984 г. в училището функционират физкултурен салон и столова, което е поредното разширение на сградата.

Патрон

ЯНЕ САНДАНСКИ / 1872 - 1915 / - виден деец на национално - освободителното движение, посветил целия си живот на борбата за освобождение на България от турско робство. Роден в село Влахи, Благоевградско. През 1895 г. започва революционната си дейност като участник в четите. Войвода и ръководител на Серски революционен окръг на ВМОРО. Ръководи и направлява и революционното движение в Разлог и Разложко. Убит през 1915 г. от свои противници.