ЗЗЛД

П О Л И Т И К А за защита на личните данни на НУ „Яне Сандански, гр. Разлог

П О Л И Т И К А за защита на личните данни на НУ „Яне Сандански, гр. Разлог съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Научи повече