Разписание на часовете за дистанционно обучение, считано от 01.04.2020 г.

Разписание на часовете за дистанционно обучение, считано от 01.04.2020 г.

31.03.2020

Учебен час

График по часове

 

І час

09:00 - 09:20

 

ІI час

09:30 - 09:50

 

Почивка

09:50 - 10:20

 

ІII час

10:20 - 10:40

 

ІV  час

10:40 - 11:00

 

V час

11:10 - 11:30

 

 

почивка за обяд - 13:00 - 14:00

 

Занимания ЦДО

 

График по часове

Самоподготовка

14:00 - 14:20

 

Самоподготовка

14:30 - 14:50

 

Почивка

14:50 - 15:00

 

Занимания по интереси

15:00 - 15:20 ч

 

Проверка на дом. работи

15:30 - 15:50

Обратна връзка с ученици и родители

16:00 - 16:20


Файл
Информация за провежданото дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” гр. Разлог

Информация за провежданото дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” гр. Разлог Педагогическите специалисти изпълняват служебните си задължения дистанционно, като използват основно образователната платформа Microsoft Teams, а също така и при необходимост Office 365, Shkolo, Facebook, Skype,Viber, и друти, а при необходимост и по телефон, в зависимост от спецификата на преподавания от тях предмет и техническите възможности. Графикът на провежданото дистанционно обучение можете да намерите тук, на официалната страница на училището. Всяка нова официална информация за промени в организацията и обучението на учениците може да намерите тук, както и на социалните мрежи на училището и на класовете. Във връзка с новата организация на работа имаме активна рубрика с форма за обратна връзка с родителите. За въпроси относно дистанционното обучение се обръщайте тук, в раздел ”Контакти”, на формата за контакт на сайта на училището или на имейл: jane.sand@mail.bg, а също така и към Вашия класен ръководител.

01.04.2020