Информация за провежданото дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” гр. Разлог

Информация за провежданото дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” гр. Разлог

Информация за провежданото дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” гр. Разлог
 
Педагогическите специалисти изпълняват служебните си задължения дистанционно, като използват основно образователната платформа Microsoft Teams, а също така и при необходимост Office 365, Shkolo, Facebook, Skype,Viber, и друти, а при необходимост и по телефон, в зависимост от спецификата на преподавания от тях предмет и техническите възможности.
Графикът на провежданото дистанционно обучение можете да намерите тук, на официалната страница на училището.
Всяка нова официална информация за промени в организацията и обучението на учениците може да намерите тук, както и на социалните мрежи на училището и на класовете.
Във връзка с новата организация на работа имаме активна рубрика с форма за обратна връзка с родителите. За въпроси относно дистанционното обучение се обръщайте тук, в раздел ”Контакти”, на формата за контакт на сайта на училището или на имейл: jane.sand@mail.bg, а също така и  към Вашия класен ръководител.