Новини


Спортен празник “Мама, татко и аз"

Спортен празник “Мама, татко и аз", посветен на Деня на християнското семейство

Научи повече


https://teachers.mon.bg/

Информационна платформа за педагогически специалисти

Научи повече

Информация за провежданото дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” гр. Разлог

Информация за провежданото дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” гр. Разлог Педагогическите специалисти изпълняват служебните си задължения дистанционно, като използват основно образователната платформа Microsoft Teams, а също така и при необходимост Office 365, Shkolo, Facebook, Skype,Viber, и друти, а при необходимост и по телефон, в зависимост от спецификата на преподавания от тях предмет и техническите възможности. Графикът на провежданото дистанционно обучение можете да намерите тук, на официалната страница на училището. Всяка нова официална информация за промени в организацията и обучението на учениците може да намерите тук, както и на социалните мрежи на училището и на класовете. Във връзка с новата организация на работа имаме активна рубрика с форма за обратна връзка с родителите. За въпроси относно дистанционното обучение се обръщайте тук, в раздел ”Контакти”, на формата за контакт на сайта на училището или на имейл: jane.sand@mail.bg, а също така и към Вашия класен ръководител.

Научи повече