• Иновативно училище
  Иновативно училище
 • НУ "Яне Сандански"
 • НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЯНЕ САНДАНСКИ
  гр. Разлог
  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЯНЕ САНДАНСКИ
  Нашето училище е със седемдесет годишна история. Красивата му старинна сграда пази спомени от годините, в които с любов, търпение и ентусиазъм поколения учители са предали своите знания и умения на поколения ученици. Днес Начално училище „Яне Сандански” продължава традициите и търси пътища за модернизиране и усъвършенстване. В него се обучават 140 ученици от 1 до 4 клас и получават възможности за изява: на своите знания, умения, творчески заложби, спортни постижения и др. Изучават английски език. Педагогическият персонал е 14, от които 1 e с І ПКС, четирима – с ІІ ПКС, трима с V ПКС. В полуинтернатните групи са назначени четирима учители: за ЦОУД – 1-4 клас. Учителите са с висока професионална квалификация. Те системно обогатяват своя опит, работейки екипно в методическото обединение. Сградата разполага с 8 класни стаи, 1 компютърен кабинет, физкултурен салон и библиотека. Благодарение на проект, финансиран от общината, бяха обновени санитарните помещения и модерен стол.
 • Училище с традиции, училище с бъдеще! Учим днес, за да успеем утре!
  НУ "Яне Сандански"
  Училище с традиции, училище с бъдеще! Учим днес, за да успеем утре!
  Училище с традиции, училище с бъдеще! Учим днес, за да успеем утре!
 • ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ
  ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ
  Първи учебен ден
 • Ден на характера
  Ден на характера
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Нашето училище е със седемдесет годишна история. Красивата му старинна сграда пази спомени от годините, в които с любов, търпение и ентусиазъм поколения учители са предали своите знания и умения на поколения ученици.

Днес Начално училище „Яне Сандански” продължава традициите и търси пътища за модернизиране и усъвършенстване.Горди сме, че сме първото иновотивно училище в гр. разлог. В него се обучават 140 ученици от 1 до 4 клас и получават възможности за изява: на своите знания, умения, творчески заложби, спортни постижения и др. Изучават английски език. Педагогическият персонал е 14, от които 1 e с І ПКС, четирима – с ІІ ПКС, трима с V ПКС. В полуинтернатните групи са назначени четирима учители: за ЦОУД – 1-4 клас. Учителите са с висока професионална квалификация. Те системно обогатяват своя опит, работейки екипно в методическото обединение. Сградата разполага с 8 класни стаи, 1 компютърен кабинет, физкултурен салон и библиотека. Благодарение на проект, финансиран от общината, бяха обновени санитарните помещения и модерен стол.

"Училище с традиции, училище с бъдеще! Учим днес, за да успеем утре!"

Новини