"Приобщаване на малцинствата"

"Приобщаване на малцинствата"

"Приобщаване на малцинствата"

Проект № 2018-1-SE01-KA229-039097_2 по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“ по програма „Еразъм+” на тема: "INCLUSION OF MINORITIES - a project in values" Приобщаване на малцинствата - проект с ценности".