Иновативно начално училище

Иновативно начално училище

НУ „Яне Сандански” – гр. Разлог е одобрено за Иновативно училище с решение на Министерски съвет № 472 от 9 юли 2018 г. за приемане на списък на иновативните училища в България за  2018-2020 г. То e едно от шестте Иновативни училища в Благоевградска област.