„Златна есен”

„Златна есен”

„Златна есен”

27,10,2017 г.

Златна есен“

    И тази  година красотата и богатството на есента влезе в училище. С голямо въображение и творчество ученици и учители преобразиха  училищните коридори и класни стаи. Бяха създадени кътове от рисунки,  макети и пана , в които те  по умел и интересен начин  съчетаха художествени материали с дарове на природата.

      Като най-интересни и оригинални бяха отличени кътовете на IV“б“клас, с класен ръководител Мария Василева, II“ б“ , с класен ръководител Мариана Кърджиева и къта на  III „а“ клас, с класен ръководител Румяна Зарева.

    Индивидуални награди  за оригинална идея и добро изпълнение получиха Валери Петков – III „а“ клас, Деа Коюмджиева  - I“а“ клас и Катя Стефанова – IV „а“ клас.