Обществен съвет

Обществен съвет

Общесдтвен съвен на НУ "Яне Сандански, гр. Разлог, избран на 15.12.2022 г.

Димитър Тренчев - председател родители - титуляр

Боряна Георгиева – член родители - титуляр

Гергана Палева - член родители - титуляр

Венера Фарфарова – член родители - титуляр

Тодор Дамянов – член финансиращ орган - титуляр

 

Ася Коюмджиева – чрен родители - резерва

Христина Будина – член родители - резерва

Цветелина Рачева – член финансиращ орган - резерва