• Иновативно училище
  Иновативно училище
 • НУ "Яне Сандански"
 • НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЯНЕ САНДАНСКИ
  гр. Разлог
  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЯНЕ САНДАНСКИ
  Нашето училище е със седемдесет годишна история. Красивата му старинна сграда пази спомени от годините, в които с любов, търпение и ентусиазъм поколения учители са предали своите знания и умения на поколения ученици. Днес Начално училище „Яне Сандански” продължава традициите и търси пътища за модернизиране и усъвършенстване. В него се обучават 140 ученици от 1 до 4 клас и получават възможности за изява: на своите знания, умения, творчески заложби, спортни постижения и др. Изучават английски език. Педагогическият персонал е 14, от които 1 e с І ПКС, четирима – с ІІ ПКС, трима с V ПКС. В полуинтернатните групи са назначени четирима учители: за ЦОУД – 1-4 клас. Учителите са с висока професионална квалификация. Те системно обогатяват своя опит, работейки екипно в методическото обединение. Сградата разполага с 8 класни стаи, 1 компютърен кабинет, физкултурен салон и библиотека. Благодарение на проект, финансиран от общината, бяха обновени санитарните помещения и модерен стол.
 • Училище с традиции, училище с бъдеще! Учим днес, за да успеем утре!
  НУ "Яне Сандански"
  Училище с традиции, училище с бъдеще! Учим днес, за да успеем утре!
  Училище с традиции, училище с бъдеще! Учим днес, за да успеем утре!
 • ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ
  ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ
  Първи учебен ден
 • Ден на характера
  Ден на характера
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Нашето училище е със седемдесет годишна история. Красивата му старинна сграда пази спомени от годините, в които с любов, търпение и ентусиазъм поколения учители са предали своите знания и умения на поколения ученици.

Днес Начално училище „Яне Сандански” продължава традициите и търси пътища за модернизиране и усъвършенстване.Горди сме, че сме първото иновотивно училище в гр. разлог. В него се обучават 140 ученици от 1 до 4 клас и получават възможности за изява: на своите знания, умения, творчески заложби, спортни постижения и др. Изучават английски език. Педагогическият персонал е 14, от които 1 e с І ПКС, четирима – с ІІ ПКС, трима с V ПКС. В полуинтернатните групи са назначени четирима учители: за ЦОУД – 1-4 клас. Учителите са с висока професионална квалификация. Те системно обогатяват своя опит, работейки екипно в методическото обединение. Сградата разполага с 8 класни стаи, 1 компютърен кабинет, физкултурен салон и библиотека. Благодарение на проект, финансиран от общината, бяха обновени санитарните помещения и модерен стол.

"Училище с традиции, училище с бъдеще! Учим днес, за да успеем утре!"

Новини

https://teachers.mon.bg/

Информационна платформа за педагогически специалисти

Научи повече

Информация за провежданото дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” гр. Разлог

Информация за провежданото дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” гр. Разлог Педагогическите специалисти изпълняват служебните си задължения дистанционно, като използват основно образователната платформа Microsoft Teams, а също така и при необходимост Office 365, Shkolo, Facebook, Skype,Viber, и друти, а при необходимост и по телефон, в зависимост от спецификата на преподавания от тях предмет и техническите възможности. Графикът на провежданото дистанционно обучение можете да намерите тук, на официалната страница на училището. Всяка нова официална информация за промени в организацията и обучението на учениците може да намерите тук, както и на социалните мрежи на училището и на класовете. Във връзка с новата организация на работа имаме активна рубрика с форма за обратна връзка с родителите. За въпроси относно дистанционното обучение се обръщайте тук, в раздел ”Контакти”, на формата за контакт на сайта на училището или на имейл: jane.sand@mail.bg, а също така и към Вашия класен ръководител.

Научи повече

Разписание на часовете за дистанционно обучение, считано от 01.04.2020 г.

Разписание на часовете за дистанционно обучение в НУ „Яне Сандански” – гр. Разлог за учениците от I до IV клас, считано от 01.04.2020 г.

Научи повече