Националната седмица за насърчаване на четенето от 11 до 15 декември 2017 г.